Garantivillkor

Garantigivaren är Avaeksperdid OÜ, adress Kalda 9a, Tallinn 11625, Estland. Vid garantianspråk måste produkten som garantianspråket gäller lämnas in till företaget (i komplett skick om annat inte har avtalats). Garantin gäller i Republiken Estland och garantins giltighet anges för varje produkt för sig i produktens köpehandlingar.

Garantianspråk ska framställas skriftligt tillsammans med produkten och det ska innehålla:

 1. köpehandling (köpkvitto med angivet köpdatum);
 2. när felet med produkten upptäcktes och en beskrivning av felet;
 3. uppgifter om produktens frakt och montering.

Garantianspråk ska framställas snarast möjligt efter felets upptäckande, dock inte senare än 3 månader efter att köparen fick eller borde ha fått kännedom om felet. Garantin ger köparen rätt att begära åtgärdande av felet eller byte av produkten under garantiperioden.

Garantin gäller för

 • produktens konstruktion;
 • produktens slutbehandling;
 • produktens montering av tillverkaren;
 • transportskador på produkten, om det är tillverkaren som har svarat för transporten.

Garantin gäller inte

 • för skador på produkten som har orsakats av normalt slitage;
 • om produkten inte har använts ändamålsenligt;
 • om produkten har gjorts sönder avsiktligt eller oavsiktligt;
 • skador som har orsakats av oförutsedda omständigheter, t.ex. naturkrafter;
 • vid felaktig montering av produkten, om montering inte har utförts av tillverkaren;
 • för produkter som har behandlats med olämpligt behandlingsmedel;
 • för skador som har orsakats av fel lagring av produkten;
 • monteringsfel om montering inte har utförts av tillverkaren.

Förutom rättigheter genom Avaeksperdid OÜ:s garanti har konsumenten även andra lagstadgade rättigheter. Vid frågor som berör garanti vänligen kontakta vår kundtjänst info@avaeksperdid.ee

Produkter

Hittar inte önskad produkt eller behöver närmare information?

Kontakta oss