Otsi
Sulge

Otsi kodulehelt

Garantiitingimused

Garantiiandjaks on Avaeksperdid OÜ, asukohaga Kalda 9a, Tallinn 11625. Garantiist tulenevate õiguste realiseerimiseks tuleb puudustega toode esitada ettevõttele (täies komplektsuses, kui ei lepita kokku teisiti). Garantii kehtivusalaks on Eesti Vabariik ning Garantii täpne kehtivus on märgitud iga toote puhul eraldi toote müügidokumendis.

Koos tootega tuleb esitada kirjalik nõue mis sisaldab:

 1. müügidokument (ostutšekk, millest nähtuks ostu sooritamise kuupäev);
 2. puuduse ilmnemise aeg ning kirjeldus;
 3. andmed toote transportija ja paigaldaja kohta.

Garantiinõue tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 kuu möödumisel hetkest mil ostja sai või pidi saama puudusest teada. Garantiiga antakse ostjale õigus nõuda garantiitähtajal toote tasuta parandamist või asendamist.

Garantii kuni 5 aastatGarantii kehtib

 • toote konstruktsioonile;
 • toote viimistlusele;
 • tootja poolt teostatud paigaldustööle;
 • transportimise käigus tekkinud vigastustele juhul, kui toote transport on teostatud tootja poolt.

22aastatkogemustGarantii ei kehti

 • toote naturaalsest kulumisest tulenevatele vigastustele või kulumisele;
 • toote mitteotstarbelisel kasutamisel;
 • toote tahtlikul või tahtmatul lõhkumisel;
 • ettenägematutest asjaoludest nt loodusjõudude mõjul tekitatud vigastustele;
 • toote valesti paigaldamise korral, kui töid ei teostanud tootja;
 • tootele, mida on töödeldud ebasobiva viimistlusvahendiga;
 • toote valesti ladustamisest tingitud kahjustustele;
 • paigaldusvigadele, kui paigaldust ei ole teostanud tootja.

Lisaks Avaeksperdid OÜ poolt antud garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused. Garantiiga seonduvate küsimuste korral palun pöörduge meie klienditeeninduse poole info@avaeksperdid.ee.

Sulge

Tootevalik

Ei leia sobivat toodet või soovid lisainfot?

Küsi pakkumist