Infraröda värmeanläggningar

Vad är en värmestrålare för något?

Värmestrålare är en anordning som värmer ytor eller människor inom sitt uppvärmningsområde med hjälp av infraröd strålning, dvs värmestrålning. Ingen tidsåtgång för uppvärmning av luften. Man kan slå på värmestrålaren för den tid då man faktiskt vistas i närheten av den. Värmeelementen i anordningarna utgörs av kvarts- eller halogenlampor.

Var kan värmestrålare användas?

Värmestrålare kan användas i ställen med stor luftvolym där uppvärmning av luften skulle bli för dyr (höga rum) eller med otillräcklig värmeisolering. Värmestrålare används på terrasser och uteserveringar av restauranger, barer och köpcentra. Dessutom används de för uppvärmning av kiosker, lagerbyggnader, produktionsbyggnader osv. Privatpersoner använder värmestrålare t ex i sommarstugor, på balkonger, i utekök och på bastuterrasser.

Vilken modell ska man välja?

Det viktigaste vid valet av värmestrålare är att ta hänsyn till den aktuella ytan och den nödvändiga effekten. Värmen från värmestrålaren måste nå personen som behöver värmen. Vid större ytor är det bäst att skaffa flera värmestrålare och rikta dem mot det uppvärmda området från olika sidor.

 

Kontakta oss

Produkter

Hittar inte önskad produkt eller behöver närmare information?

Kontakta oss